ĐẶNG BẢO TRÂM
E T I Q U E T T E  C O A C H
Đặng Bảo Trâm sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng sáng lập URA Việt Nam - Học viện nghi thức nhượng quyền từ Paris - Pháp và hệ sinh thái URA Group.
Admin Phụ Nữ Khí Chất
Tốt nghiệp Association Internationale des Professeurs d'Etiquette (Hiệp hội giảng viên nghi thức xã giao Quốc tế).
Tốt nghiệp và là giảng viên tại Académie De Bernadac - Paris.